Menu

De danske Vadehavsøer er blevet dannet fra sandbanker, som uophørligt blev skyllet op af havet langs Jyllands sydvestlige kyst. I dag består Fanø, Mandø og Rømø hovedsageligt af bevoksede klitter og marsk. Lad dig imponere af op til 20 m høje klitter eller slap af på en af de bredeste strande i verden!

Ordet 'unik' dukker ofte op i beskrivelserne af Vadehavet. Men når det kommer til at beskrive Skallingen, så er selv det ord utilstrækkeligt, fordi mødet med dens jomfruelige landskab udløser en øjeblikkelig følelse af ydmyghed i mødet med naturens skabende kræfter. Besøg et af Vadehavets mest dynamiske landskaber, hvor stranden trækker sig flere meter tilbage hvert år og klitterne kan forsvinde i havet under en storm.

Fastlandets kyst indeholder vidnesbyrd om den sidste istid. På en 18 km lang strækning ved Emmerlev kan der både findes moræner, aktive klinter og en kystlinje med en rigdom af meget gamle stenblokke og småsten. Du bør se nærmere på dette usædvanlige fænomen fx i Marbæk, da det er sjældent i Vadehavsområdet. Der, hvor der ikke er nogen gest, vil man finde havdiger, som tydelige grænser mellem det salte miljø i tidevandsområdet og ferskvandsmiljøet i den bagvedliggende marsk.

Udforsk marsken – en af de mest værdifulde naturlige levesteder i Danmark. Den giver mad og ly til hundredvis af dyrearter. Det smukke ved disse naturlige forekomster langs den danske kyst gav også inspiration til guldaldermalerne i det 17. århundrede. Hvis du rejser om efteråret, så forbered dig på at opleve 'sort sol', tusindvis af stære som danser på himlen ved skumringstid. Margrethe Kog i Tøndermarksen er et vigtigt fuglereservat.

Landskabets dynamikker kan ikke kun udforskes på halvøen Skallingen. Åmundingen ved Varde Å er eksempelvis et fascinerende, nærmest naturligt å-udløb, et estuarie, og Varde Å er det eneste større vandløb, hvor vandet kan løbe uhindret ud i Vadehavet uden diger eller sluser. Ved Havsand på Rømø er en ny række klitter ved at udvikle sig.

Danmark

Her kan du møde det nordligste medlem af familien i Verdensarv Vadehavet.

Besøg Nationalpark Vadehavet, den største nationalpark i Danmark med det karakteristiske åbne landskab. De lavvandede havområder, tidevandskanalerne, strandene og vaden. Skallingen og Vadehavsøerne er alle karakteriserede af en rig og varieret natur. Her kan du finde strande og klitlandskaber, marskområderne, strandenge, estuarier, land beskyttet bag diger og 'koge' (inddigende områder).

Ud for Blåvandshuk ligger Horns Rev, eller 'Djævlens Horn', med dets farlige lavvandede områder. Op til 4 meter under havoverfladen er der en skibskirkegård, hvor mange uheldige fartøjer, som i tidligere tider sejlede i området, fandt deres endeligt på havbunden.

Besøg Tøndermarsken om efteråret, og oplev når over en million stære, ved skumringstid flyver op på himlen og t skaber et imponerende syn, kendt som 'sort sol'. Eller betragtet af Danmarks største rovdyr – den spættede sæl.

Lyt til fortællingerne om menneskets forhold til havet, og hvordan vi har gjort brug af naturens ressourcer, fra de helt gamle tider til i dag.

Eller iagttag blot den konstante bevægelse af tidevand, mærk vinden, betragt den enorme sværm af trækfugle, dyrene på havbunden og selvfølgelig den uendelige horisont.