Mere end verdensarv

Længe før Vadehavet blev tildelt status som verdensarv var Danmark, Tyskland og Holland begyndt at samarbejde om at sikre, at fremtidige generationer kan have lige så meget glæde af det unikke landskab, som vi har i dag. Siden 1978 har det trilaterale samarbejde for beskyttelse af Vadehavet, forkortet Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), fungeret som ramme for samarbejdet mellem de tre Vadehavsstater og deres partnere, fx nationalparker, regionale og lokale myndigheder/administrationer såvel som NGO'er, under det bærende princip, som er

"så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret."

Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) understøtter, fremmer og koordinerer samarbejdet i samarbejdet. Da naturen ikke er begrænset af nationale grænser, arbejder TWSC også på at fremme de internationale forbindelser med andre vigtige naturområder såsom det Koreanske Vadehav - Getbol og vigtige trækfuglelokationer langs den Østatlantiske trækrute.


 

Video-Introduktion: Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Produktion af IUCN Environmental Law Programme.